Nicko

Kön: Hane
Född: 2017 maj
Mankhöjd: 40 cm
Hundhem: Jourhem via Toni