Adopt don't shop

adopee.jpg

Genom att adoptera ett djur istället för att köpa så förändrar vi inte hela världen – men vi förändrar någons hela värld.


'.


.