Ändringar vid adoption

adopee.jpg

Fr o m den 10 april höjs åldersgränsen vid adoption till 25 år.

Även bokningsavgiften höjs samma datum till kr 2.000:-