Loki

Kön: Hanhund
Född: 2017 maj
Mankhöjd: 47 cm
Hundhem: Parraga