Krav och garantier

 1. För att få boka en hund genom Amigos Mios så måste du vara 25 år eller äldre. Tillgång till hundpassning/ hundvakt bör alltid finnas, vilket är  särskilt viktigt om du är ensamstående.
 2. Alla familjemedlemmar ska vara medvetna om att den nya hunden har rätt att villkorslöst kräva tålamod, tid, kärlek och mjuka träningsmetoder av sin familj. 
 3.  Hundens ankomst ska planeras noga, hunden ska inte lämnas ensam annat än för planerad ensamträning de första dygnen och miljön runt hunden ska vara lugn under de första veckorna. Om hunden därefter måste lämnas ensam mer än 5 timmar per dag så ska hunden ha en dagmatte/husse eller vara på hunddagis.
 4. Hunden ska aldrig sättas i bur inomhus. För kortare vistelse  i hundgård är det Jordbruksverkets föreskrifter om djurskydd som gäller. Vi godkänner inte att hunden sätts i hundgård under längre perioder.
 5. Som hundägare måste du vara medveten om att din hund kan ha upplevt traumatiska och otäcka händelser i sitt liv. Därför måste du ge hunden det som behövs för att den ska anpassa sig och trivas i sin nya miljö och vara beredd på att arbeta långsiktigt med olika problembeteenden samt endast använda dig av mjuka träningsmetoder.
 6. Som ägare till en hund från Amigos Mios kommer du bli kontaktad av oss för ett uppföljningssamtal. Vi tar i första hand kontakt via telefon men det kan också bli aktuellt med hembesök.
 7. Om Amigos Mios finner att hunden inte behandlas väl  eller vid brott mot Djurskyddslagen kommer aktuella tillsynsmyndigheter att kopplas in.
 8. Enligt lag och som ägare till en hund från Amigos Mios förbinder du dig att registrera hunden hos Jordbruksverket. Detta görs enklast och billigast på deras hemsida, Jordbruksverket.se.
 9. Amigos Mios för aktuellt register över alla hundar som kommit hem genom föreningen och därför vill vi att du uppdaterar dina kontaktuppgifter om du ändrar adress. Mejla uppgifterna till: info@amigosmios.se

Våra garantier

Din hund har förberetts inför sin resa enligt gällande införselregler:

 • Vaccinationer
  • Rabies
  • Valpsjuka
  • Parvo
  • Hepatit
  • Leptospiros
  • Parainfluensa
 • Din hund har testats för:
  • Hjärtmask
  • Leishmanios
  • Ehrlichia
  • Rickettsios
  • Babesia

Dessutom är:

 •  Hunden ID-märkt med mikrochip
 • Kastrerad (för tikar tas både livmoder och äggstockar bort)
 • Avmaskning även mot dvärgbandmask genomförd
 • Fullständig dokumentation medföljer hunden i form av EU-pass

Kontaktperson

Din hund får en namngiven kontaktperson inom Amigos Mios som självständigt följer upp och intresserar sig för dig och din hund. Kontaktpersonen är behjälplig med stöd, råd och tips och du är självklart välkommen att ta kontakt när du själv vill.

Vi kan inte garantera

 • Att hundens beteende motsvarar dina förväntningar. Hundens karaktär och beteende är till stor del betingat av den miljö som den befinner sig i vilket innebär att ett miljöombyte också ger ett förändrat beteende. Hunden har beskrivits utifrån den karaktär och det beteende som den uppvisat i sin hemmiljö och som ägare är det du som ansvarar för att hunden får positiva upplevelser samt känner sig trygg i sin nya hemmiljö och därmed påverkar du också hundens beteende i önskad riktning.
 • Vi reserverar oss mot dolda fel vilka vi rimligtvis inte har kunnat förutse. Dolda fel kan till exempel vara intestina sjukdomar, icke-symptomgivande artros och artrit samt pålagringar, icke symptomgivande dysplasier och luxationer, tidiga ögonsjukdomar. Vi rekommenderar att kontrollera villkoren för denna typ av defekter vid tecknandet av hundförsäkring, flera bolag ersätter nämligen inte sjukdom i leder o dyl om inte försäkringen är tecknad före fyra månaders ålder , vilket inte är möjligt vid adoption.
 • Vår information angående sjukdomen Leishmanios är  viktig att ta del av eftersom det är en kronisk sjukdom som sprids via sandmyggor och förekommer i alla Medelhavsländer. Det finns ännu ingen sjukdomstest som ger någon garanti för att hunden inte blir sjuk eftersom parasiterna kan finnas latent/ vilande i hundens kropp under upp till 7 år efter ankomsten till Sverige. Hundens eget immunförsvar är av betydelse för förhindrande av utbrott, men är det nedsatt av någon orsak kan symptom visa sig och då bör nya provtagningar och ett s k SPE-test göras hos veterinär med kunskap om Leishmanios och rätt medicinering.