Hundhemmens arbete

  • Djurskydd
  • Främja ansvarsfullt och korrekt omhändertagande av djuren.
  • Motarbeta och anmäla djurmisshandel och övergivande av djur.
  • Motarbeta och anmäla utnyttjande av djur i föreställningar, slagsmål, festligheter o.s.v. som innebär grymheter och misshandel eller som plågar djuren.

Asociacion Protectora de Animales, Pintor JM Parraga

Denna förening grundades av Victoria Corralin år 2007 men registrerades först ett år senare och fick då namn efter en stor konstnär, Parraga som numera är avliden. Parraga kände en djup kärlek och respekt för djur och hundhemmets logotyp är från en av hans målningar i staden Murcia.

Tack vare stor entusiasm och ansträngning kunde hundhemmet byggas ute på en ödetomt och består nu av 34 sektioner som rymmer 2-3 hundar i varje bås.

Djuren får skydd, mat och veterinärvård i väntan på adoption till framförallt Tyskland men numera också till oss i Sverige.

Antalet hundar på hundhemmet överskrider ofta kapaciteten och de måste ofta säga nej till övergivna djur eftersom det saknas både pengar och utrymme. Föreningen får inga statliga subventioner och medlemmarnas årsavgifter är den enda säkra inkomsten.

Varje dag arbetar ett antal volontärer med städning av båsen och förser alla djur med mat och vatten. Ett slitsamt arbete som får sin belöning när deras skyddslingar en vacker dag får lämna sina bås för sista gången och starta resan till ett lyckligt liv i ett land där de välkomnas som familjemedlemmar.

Följ deras arbete:

Las Torres

Las Torres är ett hundhem vars “president” heter Alicia Ayala. Denna ideella organisation bildades år 2010 i Las Torres de Cotillas, Murcia av en grupp unga entusiaster som ville ge skydd åt hemlösa hundar som hotades av avlivning och samtidigt ge dem en andra chans att hitta nya ägare och goda hem.

Alla som arbetar där är volontärer som ägnar all sin kraft, pengar och fritid på att sköta hundarna och katterna om_amigos_mios/lastorres.jpgsamt också försöker samla in pengar till verksamheten på olika evenemang och marknader. Var dag är en kamp för djuren och de hundar som finns kvar ute på gatan får också hjälp att överleva genom daglig utfodring.

År 2016 övergavs 135.000 husdjur i Spanien och 10 % av dem i Las Torres region. Över fyrtio hemlösa djur för adoption vistas dagligen i “Protectora Las Torres”, det lokala hägnet där alla djuren lever skyddade under resten av sitt liv eller tills de hittar ett eget hem, ofta i Frankrike eller Sverige.

Följ deras arbete: