Hundhemmens arbete

  • Djurskydd
  • Främja ansvarsfullt och korrekt omhändertagande av djuren.
  • Motarbeta och anmäla djurmisshandel och övergivande av djur.
  • Motarbeta och anmäla utnyttjande av djur i föreställningar, slagsmål, festligheter o.s.v. som innebär grymheter och misshandel eller som plågar djuren.

Asociacion Protectora de Animales, Pintor JM Parraga

Denna förening grundades av Victoria Corralin år 2007 men registrerades först ett år senare och fick då namn efter en stor konstnär, Parraga som numera är avliden. Parraga kände en djup kärlek och respekt för djur och hundhemmets logotyp är från en av hans målningar i staden Murcia.

Tack vare stor entusiasm och ansträngning kunde hundhemmet byggas ute på en ödetomt och består nu av 34 sektioner som rymmer 2-3 hundar i varje bås.

Djuren får skydd, mat och veterinärvård i väntan på adoption till framförallt Tyskland men numera också till oss i Sverige.

Antalet hundar på hundhemmet överskrider ofta kapaciteten och de måste ofta säga nej till övergivna djur eftersom det saknas både pengar och utrymme. Föreningen får inga statliga subventioner och medlemmarnas årsavgifter är den enda säkra inkomsten.

Varje dag arbetar ett antal volontärer med städning av båsen och förser alla djur med mat och vatten. Ett slitsamt arbete som får sin belöning när deras skyddslingar en vacker dag får lämna sina bås för sista gången och starta resan till ett lyckligt liv i ett land där de välkomnas som familjemedlemmar.

Följ deras arbete:

Rovers Rescue

Rovers Rescue är ett litet hundpensionat som även agerar som ett litet rescue i Pliego. Lynn som driver pensionatet har alltid haft en kärlek till hundar och flyttade från England med sin make för att öppna upp ett pensionat.

Innan deras drömmar han bli förverkligade gick Lynns man bort i en tragisk bilolycka. För att hedra hans minne valde Lynn att fortsätta med deras planer och ett år senare öppnade hon upp sitt pensionat.

Lynn som driver Rovers Rescue ägnar all sin kraft, pengar och fritid på att sköta hundarna och katterna också försöker samla in pengar till verksamheten på olika evenemang och marknader.

Hennes hem är alltid öppet för hundar som behöver hennes hjälp så länge det finns plats. Idag har hon plats för 40 hundar och katter och utan volontärer jobbar hon dag och natt för att se till att dom har det bra.

Följ deras arbete:

El Hocico

El Hocico Animal Protection Association startades som en ideell förening år 2016 med avsikt att i första hand rädda, ge skydd, veterinärvård och mat till övergivna djur, mestadels katter och hundar för att sedan ge dem en andra chans att bli adopterade till ett eget hem antingen i sitt hemland eller till utlandet.

Till en början fanns bara 5 kennlar bestående av en innerdel under tak med bäddar och en större yttre del, men efter en utbyggnad finns numera 13 stycken med plats för ca 30 hundar i olika storlekar.

Tack vare hårt arbete och uthållighet har de hitintills funnit nya hem till 700 djur och fortsätter att kämpa för dem med hjälp av frivilliga s k volontärer som med sin tid, vård och kärlek för djuren ger dem en dräglig tillvaro i väntan på sin adoption.

Amigos Mios är glada och tacksamma över vår nya samarbetspartner som tillsammans med Protectora Parraga och Rovers Rescue gör utbudet av hundar på vår hemsida komplett.

Följ deras arbete: