Att ta hand om en hund i “jour” innebär ett stort ansvar, men också en stor glädje. Man får möjligheten att pröva på hur det känns att dela vardagen med en behövande hund från Spanien och ofta resulterar det i att man väljer att behålla hunden själv, banden har blivit så starka att det känns omöjligt att skiljas från sin vän. Man fäster sig alltför lätt vid dessa härliga hundar.

Platsbristen på hundhemmet i Spanien är svår, därför är det guld värt att vid akuta behov kunna ta hem en hund, som ännu inte blivit adopterad. Det finns också tillfällen där en hund behöver omplaceras om det inte fungerar i det nya hemmet. I jourhemmet stannar sedan hunden en kortare eller längre tid beroende på hur lång tid det tar att hitta ett nytt hem.

Jourhemmet ansvarar för att:

  • Hunden hämtas på flygplatsen eller hos representant från Amigos Mios
  • Att hunden omhändertas på bästa sätt som familjemedlem
  • Är ensam hemma högst 5 timmar/dag
  • Ombesörja den dagliga omsorgen och utfodring av hunden. Ev veterinärkostnader betalas av Amigos Mios.
  • Informera Amigos Mios om hur hunden utvecklas och skicka foton och uppdateringar.
  • Att inte omplacera eller avliva hunden utan Amigos Mios tillstånd

Amigos Mios ansvarar för att:

  • Hunden har koppel och halsband
  • Att den är olycksfallsförsäkrad
  • Aktivt arbeta för att hunden ska få ett eget hem
  • Hålla regelbunden kontakt med jourhemmet

Om detta låter intressant:

ber vi dig vänligen att fylla i intresseanmälan. Du kommer dit via länk nedan. Vi har alltid resor inplanerade och kan i samråd med dig diskutera vilken hund som kan bli aktuell för placering. Ett jourhemsavtal upprättas också och skickas eller lämnas ut i samband med att vi om möjligt gör ett personligt besök.