UPPDATERAD INFORMATION februari-2020

Många anmäler sitt intresse för att vara jourhem och det är vi förstås mycket tacksamma över, men vårt  behov av jourhem är begränsat till akuta fall, som t ex vid omplacering av en redan adopterad hund i Sverige eller om en hund i Spanien mår dåligt och skyndsamt behöver få lämna hundhemmets bur.

Amigos Mios kan alltså dessvärre inte tillgodose önskemål om val av hund eller att få hem en jourhund ”på prov” för ev senare adoption.

Att ta hand om en hund i “jour” innebär ett stort ansvar, men också en stor glädje. Vi ser helst att våra jourhem finns i Västra Götaland och har god hundkunskap. I  jourhemmet stannar hunden  en kortare eller längre tid beroende på hur lång tid det tar att hitta ett nytt hem.

Jourhemmet ansvarar för att:

  • Hunden hämtas på flygplatsen eller hos representant från Amigos Mios
  • Att hunden omhändertas på bästa sätt som familjemedlem
  • Är ensam hemma högst 5 timmar/dag
  • Ombesörja den dagliga omsorgen och utfodring av hunden. Ev veterinärkostnader betalas av Amigos Mios.
  • Informera Amigos Mios om hur hunden utvecklas och skicka foton och uppdateringar.
  • Att inte omplacera eller avliva hunden utan Amigos Mios tillstånd

Amigos Mios ansvarar för att:

  • Hunden har koppel och halsband
  • Att den är olycksfallsförsäkrad
  • Aktivt arbeta för att hunden ska få ett eget hem
  • Hålla regelbunden kontakt med jourhemmet

Om detta låter intressant:

ber vi dig vänligen att fylla i intresseanmälan. Du kommer dit via länk nedan. Vi har alltid resor inplanerade och kan i samråd med dig diskutera vilken hund som kan bli aktuell för placering. Ett jourhemsavtal upprättas också och skickas eller lämnas ut i samband med att vi om möjligt gör ett personligt besök.