Att skaffa en hund för livet

För att kunna få adoptera en hund måste du/ni vara fyllda 25 år och helst vara klara med studierna och/eller ha en anställning. Att adoptera en livskamrat från ett hundhem i Spanien är inget man bör göra utan att förstå och känna till att vi inte alltid vet den vuxna hundens “historia” innan den togs om hand utan bara kan beskriva hunden utifrån det vi ser och upplever vid vårt första möte. Vi försöker förmedla våra intryck efter bästa förmåga och har lång erfarenhet och hundkunskap samt får förstås också mycket information av de volontärer som sköter om och träffar hundarna regelbundet. Du som funderar på att ge en hundhemshund en ny chans i livet gör en mycket god gärning och får i gengäld uppleva vilken fantastisk utveckling din hund kommer att göra på kort tid. Det innebär förstås extra arbete för dig i början då de flesta av hundarna inte har någon koppelträning och inte heller är rumsrena. En spännande och lärorik tid och livet tillsammans med din nya medlem i familjen bör innehålla samarbete, kärlek och förståelse.

Det viktigaste för hunden är att få vara med dig och sin flock, det är idag också reglerat i svensk lag att hunden inte får lämnas ensam mer än 6 timmar, vilket vi kan tycka är en alltför lång tid. Tänk noga igenom ditt beslut att skaffa hund och om du kan erbjuda hunden det den behöver i form av din tid, omtanke, skötsel och kärlek. Hundarna som är omhändertagna har redan blivit övergivna och vi vill inte att det skall hända en gång till. Vi kommer ställa många frågor till dig/er som vi anser vara relevanta och det är viktigt att de är väl genomtänkta innan intresseanmälan skickas så att de inte kommer som någon överraskning vid vår telefonintervju. Nedan följer några exempel på våra frågor…

Referens till ev hundvakt? Finns någon “back up” vid ev problem eftersom vi som förening inte kan lova att hjälpa till med en snabb lösning? Har du/ni tillräcklig hundkunskap och kan hundens språk och signaler? Om du/ni önskar en unghund, har ni då tid och tålamod för dess fostran? De kräver nämligen ännu mer av er i denna ålder och Amigos Mios saknar resurser att hjälpa till med ev omplacering längre än ca tre månader efter hemkomsten.

Kanske har du redan hund och vill att den skall få en kompis? Glöm då inte att det ändå är du som är flockledare. Att vara en bra ledare betyder inte att vara sträng, en bra ledare ska bara kunna leda framåt och visa vägen. Hunden kommer så fort den förstår dina önskemål vilja vara dig till lags och om den upplever dig som en bra ledare kommer den att vilja följa dig. Hunden vet redan hur man är hund även om den inte kan gå i koppel eller var man skall kissa. Vi som hundägare behöver däremot ofta lite vägledning för att bli så bra ledare som hunden förtjänar och önskar, så ett tips på en enkel, tydlig och lättläst bok är Tala hund/Tyst kommunikation som är utgiven av Elins Hundhjälp, kostnad kr 200:- inkl frakt. Det finns förstås också många andra hundböcker att låna på bibliotek om du så önskar, viktigast är att vara väl påläst.

Amigos Mios medarbetare har många års erfarenhet av många hundar, detta betyder dock inte att vi alltid vet bäst eller att vi är skickliga flockledare (då skulle alla våra hundar komma till oss omedelbart även då en hare springer framför näsan på dem). Vi vill ändå alltid finnas tillhands för att hjälpa dig så gott vi kan utifrån vår egen erfarenhet.