Roma

Kön: Hanhund
Född: 2017 augusti
Mankhöjd: 45 cm, 9 kg
Hundhem: Jourhem via Toni